Печат

За нас

Компанията е строително-инвестиционна и е създадена на 2006г. за изграждане на енергийни, индустриални, туристически, търговски, жилищни и други обекти:

 • Енергийни
 • Екологични
 • Индустриални
 • Инфраструктурни
 • Офис сгради
 • Търговски сгради
 • Хотели
 • Жилищни сгради
 • Спортни съоръжения и др.

 

В групата на ЕЛТЕ Инженеринг се включват :

ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД     Стара Загора / България (акционер, 100%)
ELTE Muhendislik Ltd.     Истанбул / Турция (акционер, 100%)
Greentech Elte Solar Ltd.     Истанбул / Турция (акционер, 50%)
OOO ELTE Engineering     Тула / Русия (акционер, 100%)
OAO Tula Industrial Park     Тула / Русия (акционер, 4%)
СИМЕКО ООД     София / България (акционер, 50%)

 

  Визия

  Да мислим глобално, да действаме локално. Да работим според местните закони с висококвалифицирани екипи и специалисти, стремящи се към усъвършенстване на работата си.  

  Да изпълняваме висококачествено и в срок проекти (обекти) чрез мотивирани и висококвалифицирани специалисти. Коректността във взаимоотношенията с нашите клиенти, бизнес съдружници и служители е от особено значение за нас.  

  Стратегия

  • Поддържане на високо качество на работа във всички проекти.
  • С помощта на утвърдената ни практика по планиране на работите, поетите задължения за изграждане на отделните обекти се изпълняват в срок.
  • Постоянно повишаване на квалификацията на персонала и стремеж към усъвършенстване.
  • Гъвкава и енергична маркетингова стратегия. 
  • Постоянно търсене на стратегически партньори за реализиране на проекти в България и други страни.

  Стъпки към успешна реализация

  • Качеството на извършените работи е на преден план и те се извършват в съответствие с ISO 9001:2008 QA/QC ( Certification No: Q090415 )
  • Човешкото здраве и безопасност, както и опазването на околната среда е неизменна политика в работата ни. В съответствие с това сме сертифицирани по OHSAS 18001:2007 QA/QC (Certification No: 23122 ) и ISO 14001:2004 QA/QC (Certification No: 23122)
  • Използване на най-новите технологии за извършване на работите и във връзка с това поддържане на необходимата база данни. 

  Suomi

  Real Estate