Печат

Дейности

ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД осъществява следните дейности:

  • строително-монтажни
  • електро-монтажни
  • ВиК
  • ОВК
  • консултантски услуги
  • проектиране
  • експлоатация на енергийни обекти от възобновяеми енергийни източници

Suomi

Real Estate