Проекти

Печат

"КАОЛИН" ЕАД - Работилница със закрит и открит склад

 

DJI 01211   "КАОЛИН" ЕАД - Работилница със закрит и открит склад в обогатителна фабрика Ветово

    ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "КАОЛИН" ЕАД

    ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЕЛТЕ Инженеринг" ЕООД

    ОБХВАТ НА РАБОТА:
 
   Строително-монтажни работи
   Метални конструкции
                                                                                            Фасадни облицовки
                                                                                            Електромонтажни работи
                                                                                            Външни и вътрешни ВиК инсталации
                                                                                            ОВК
 

 

Печат

"КАСТАМОНУ България" АД - Производство на плоскости от дървесни частици /ПДЧ/

   "КАСТАМОНУ България" АД - Производство на плоскости от дървесни частици /ПДЧ/

     ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "КАСТАМОНУ България" АД

     ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЕЛТЕ Инженеринг"

     ОБХВАТ НА РАБОТА:
 
      Метални конструкции
      Фасадни облицовки
      Външни и вътрешни ВиК инсталации

 


 

Печат

"Алкомет" АД - Валцов цех - 2

    "Алкомет" АД - Валцов цех - 2

     ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Алкомет" АД

     ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЕЛТЕ Инженеринг"

     ОБХВАТ НА РАБОТА:
 
      Метални конструкции
      Фасадни облицовки
      

 


 

Печат

"САРК България" АД - Производствена сграда за изтегляне на медни жици

  "САРК България" АД - Производствена сграда за изтегляне на  медни жици

    ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "САРК България" АД

    ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЕЛТЕ Инженеринг" 

    ОБХВАТ НА РАБОТА:
 
    Строително-монтажни работи
    Електромонтажни работи
    Външни и вътрешни ВиК инсталации
    ОВК
 
 

    
Печат

"Агроден" ООД - Цех за производство на лепило

 

   "Агроден" ООД- Цех за производство на лепило

     ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Агроден" ООД

     ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЕЛТЕ Инженеринг" 

     ОБХВАТ НА РАБОТА:
 
     Строително-монтажни работи
     Метални конструкции
     Елeктромонтажни работи
     ВиК инсталации
 

 

Печат

Рафинерия STAR

1

Рафинерия STAR

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: SOCAR

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ILK Cosntruction"

ОБХВАТ НА РАБОТА: Електромонтажни работи и КиП и А

 

 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ:
Окабеляване
Заземителна инсталация
Мълниезащитна инсталация
Пускови-наладъчни работи

КИП И А:
Окабеляване
Монтаж на измервателни прибори
Пускови-наладъчни работи


 

Печат

"КАСТАМОНУ България" - Инсталация за карбамид-формалдехидна смола

1

"КАСТАМОНУ България" - Инсталация за карбамид-формалдехидна смола

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "КАСТАМОНУ България"

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЕЛТЕ Инженеринг" ЕООД

ОБХВАТ НА РАБОТА:
Строително-монтажни работи
Тръбопроводи
Доставка и монтаж на оборудване

 


 

Печат

"ЛУКОЙЛ Нефтохим България" - Комплекс за преработка на тежки остатъци

1"Лукойл Нефтохим България" - Комплекс за преработка на тежки остатъци

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Лукойл Нефтохим България"

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Технип Итали С.П.А."

ОБХВАТ НА РАБОТА: Електромонтажни работи и КиП и А

 

  

 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ:
Окабеляване
Заземителна инсталация
Мълниезащитна инсталация
Пускови-наладъчни работи

КИП И А:
Окабеляване
Монтаж на измервателни прибори
Пускови-наладъчни работи


 

Печат

ВЕП "Свети Никола" - Каварна, България

1ВЕП "Свети Никола" - Каварна, България

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: AES Geo Energy

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД

ОБХВАТ НА РАБОТА: Строително-монтажни и електро-монтажни работи


ИНФОРМАЦИЯ:

ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД е главен изпълнител на обект ВЕП "Св. Никола", който е най-големият ветроенергиен парк в България (инвестиция на AES Geo Energy). Намиращият се в Каварна обект е 156MW, включва 52 турбини с мощност 3MW, 45 км. пътища, 65 км. кабелни канали, 198 км. 33kV захранващи кабели и 65 км. информационни, оптични кабели. 

ЕЛТЕ Инженеринг  ЕООД завърши основните работи по обекта спестявайки 25% от общото предвидено време за изпълнение (обекта е изпълнен за 6 месеца, вместо 8) чрез ефективно планиране, стройни организации, практични и бързи решения.

Опитът, който ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД придоби при изграждането на този обект, дава възможност на компанията лесно да предвижда потенциалните трудности и да оценява рисковите ситуации, което я прави добър партньор при изпълнението на подобни обекти.

Печат

Търговско-жилищен комплекс "Айкорис" - Стара Загора, България

1

Търговско-жилищен комплекс "Айкорис" - Стара Загора, България

ИНВЕСТИТОР И ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕЛТЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ОБЩА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ: 6 215,00 м2

Търговско-жилищен комплекс "Айкорис" е разположен в кв.Железник - бързоразвиваща се зона в западната част на гр.Стара Загора.

Комплексът е разположен на изключително комуникативно място в близост до главен път Стара Загора-Пловдив. Непосредствено до него се намират Техномаркет и Практикер.

Печат

Пречиствателна станция за отпадни води - Стара Загора, България

1

Пречиствателна станция за отпадни води - Стара Загора, България

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум "Хайткамп-Масс"

ОБХВАТ НА РАБОТА: Електро-монтажни работи и част от строителните работи

 

 

ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАБОТИ:
Подстанция
МСС Табла
Окабеляване
Външно осветление
Автоматизация и СКАДА система за управление
Мълниезащитна система
Пожароизвестителна система
Сигнално-охранителна система
Заземителна инсталация 

Печат

Пречиствателна станция за отпадни води - Димитровград, България

1

Пречиствателна станция за отпадни води - Димитровград, България

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум "Хайткамп-Масс"

ОБХВАТ НА РАБОТА: Електро-монтажни работи и част от строителните работи

 

 

ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАБОТИ:
Подстанция
МСС Табла
Окабеляване
Външно осветление
Автоматизация и СКАДА система за управление
Мълниезащитна система
Пожароизвестителна система
Сигнално-охранителна система
Заземителна инсталация 

Suomi

Real Estate