Печат

Лиценз за извършване на строително-монтажни работи

on 25 Юли 2012.

На 12.07.2012 руският клон на ЕЛТЕ Инженеринг получи официална лицензия за извършване на строителни дейности на територията на Руската федерация от местната камара на строителите. Документът дава правомощия на ООО "ЕЛТЕ Инженеринг" за извършване на строително-монтажни работи като самостоятелен главен изпълнител.

Новата компания ще стартира дейността си с изграждането на "Индустриален парк Тула", където има подписан договор за изграждане на инфраструктурната част на индустриална зона, разположена на 700 дка и цялостното изграждане на сателитно градче за 12 000 жители, разположени на 686 дка. 

Suomi

Real Estate